ELŐADÁS 1: Társadalmi egyenlőség

A foglalkozás témája a társadalmi egyenlőség volt. A kérdéskört megfordítva, az egyenlőtlenség felől közelítettük meg, ugyanis a halmozottan hátrányos helyzetben élő tanulók számára ez teszi könnyebben átérezhetővé és átértékelhetővé helyzetük alakításának célját és fontosságát.

Mindennapi életünket jelentősen befolyásolja, hogy az adott társadalom, amelyben élünk, milyen életkörülményt, létbiztonságot, szociális biztonságot tud nyújtani számunkra. De nemcsak a társadalomnak, hanem az egyénnek is jelentős szerepe van élete alakításában, életszínvonala emelésében. Még is azt kell mondanunk, hogy az elképzeléseink, reményeink a jövőre nézve, ritkán teljesednek be, még ha a társadalom által kínált lehetőségek és az egyén pozitív hozzáállása és tenni akarása is jelen van.  A társadalomban megfigyelhető szegénység és ennek következtében kialakuló depriváció bizony súlyos gondokat jelent az egyén, a család és az adott közösség számára is. A társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatai éppen ezen tényekre mutatnak rá. A társadalmi egyenlőtlenség alatt értjük, az egyének, a családok, a közösségek, az osztályok, a rétegek helyzete közötti különbséget. Az egyének, a családok, a közösségek, az osztályok közötti különbségek szükségszerűek, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mértékűek és miből fakadnak. Fontos tulajdonsága, hogy általában halmozottan jelentkeznek.

Az egyenlőtlenség típusai, amelyeket érintettünk:

 • nemi

 • vagyoni/jövedelmi

 • vallási

 • etnikai

 • települési

 • és/vagy területi

 • kulturális

 • származási

 • érdekérvényesítési

 • munkahely szerinti

 • egészségi állapot/fogyatékosság szerinti

A leginkább szembetűnő különbség a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára a vagyoni helyzetből adódó differencia. Érdekes tapasztalat volt, hogy a gyerekek viszonylag könnyen mondtak sztereotípiákat a gazdagokról és a szegényekről, azonban saját vagyoni, illetve társadalmi helyzetüket nem ennek tükrében ítélték meg. Mivel a gyerekek többsége szegény sorból származik, a gazdagság csak gondolatban él a fejében, nagyon sok esetben többre nem is vágyik, mint amije van, mert nem tudja, praktikusan mit jelent a gazdagság fogalma. Amit megpróbáltunk megértetni a gyerekekkel, az ő nyelvükön: mivel minden társadalomban vannak szegények és gazdagok, erősek és kiszolgáltatottak, ezek a különbségek azonban nem öröktől fogva adottak és egyáltalán nem örökérvényűek. Tartósságuk és mértékük nagyban függ attól is, hogy az adott társadalomban élők többsége ezt mennyiben tartja méltányosnak és jogosnak. A gazdagság nem eredendő bűn, megítélése függ annak jogosságától (szorgalom, munka, kreativitás, tehetség, teljesítmény).

Külön kibontottuk és részleteiben átbeszéltük a fogyatékosság kérdéskörét, különös tekintettel az alapvető fogyatékossági tényezőkre. Rövidfilmeket vetítettünk le a vakok és gyengén látók, a siketek és nagyothallók, a mozgáskorlátozottak, valamint az értelmi fogyatékosok (pl. autisták és down-szindrómások) életéből, hogy a gyerekek elfogadóbbak legyenek azokkal szemben, akik számukra, az ő szemükben esetleg kilógnak a sorból. Bemutattuk, hogyan vezeti be az egészséges embereket a fogyatékosok világába az Ability Park, és hogyan készült a 14 epizódból álló Ability – a képességek próbája című esélyegyenlőségi vetélkedő, amelyben általános iskolások mérték össze tudásukat és képességüket.

Az alábbi fogalmak, kérdések vetődtek fel az előadás során:

- egyén és közösség

- társadalom

- esélyegyenlőség (hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció)

- fogyatékosság és annak kategóriái

- diszkrimináció: pozitív és negatív megkülönböztetés

- önbíráskodás

A tanítási dráma szempontjait szem előtt tartva a költészet, a líra volt segítségünkre.

Az alábbi versek, prózák hangzottak el a téma reprezentálására:

Szilágyi Domokos: Vasárnapocska (a társadalom sokszínűsége)

József Attila: De szeretnék gazdag lenni… (vagyoni helyzet alapján történő megkülönböztetés)

Karinthy Frigyes: Capillária (nemi alapú megkülönböztetés)

Szennik Éva diákszínjátszó-rendező és Dr. Lutter Imre drámapedagógus, előadóművész voltak a foglalkozás központi szereplői. A folyamatban a költészeti anyag hangulatát, miliőjét segített megérezni Lutter Imre előadói attitűdje, amely nem pusztán a költészeti ismeretek tágítását, de a saját életünkre vetített szubjektív kreativitási tényezők felismerését és az elhivatottság érzetét is erősítette.

Rudabányai képek

 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (1)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (2)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (3)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (4)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (5)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (6)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (7)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (10)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (11)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (12)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (14)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (15)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (16)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (17)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (18)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (19)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (20)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (21)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (22)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (23)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (24)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (25)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (26)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (27)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (28)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (29)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (30)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (31)
 • RUDABANYA_ELOADAS_1_A_0 (32)
 • Előadás1_Rudabánya A3
 • Előadás1_Rudabánya A5
 • Előadás1_Rudabánya A6
 • Előadás1_Rudabánya A7
 • Előadás1_Rudabánya A9

 

 

 

 

Petneházi képek

 • petnehaza_eloadas_1_0 (1)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (2)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (3)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (4)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (5)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (6)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (7)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (8)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (9)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (10)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (11)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (12)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (13)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (14)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (16)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (17)
 • petnehaza_eloadas_1_0 (18)

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>